SonVIP - Cổng Game Quốc Tế - Android

Ấn vào " Download " để cài đặt app.

SonVIP - App OTP v1.0.4 - Android

B1: Tải app .
B2: Nhập OTP nhận được từ sms để kích hoạt app lần đầu
B3: Login bằng tài khoản để lấy OTP.

SonVIP - Cổng Game Quốc Tế - IOS

Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download

SonVIP - App OTP v1.0.4 - IOS

Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download